Akademik Türkçe Kursu

Akademik Türkçe; Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrencilerin akademik hayatlarında (lisans, yüksek lisans, doktora programlarında) karşılaşacakları Türkçenin öğretimi için hazırlanmış olan bir programdır. Amaç; Türkçe yeterlilik kurslarında genel iletişim becerileri anlamında Türkçe öğrenmiş (tercihen C1 düzeyini, en az B2 düzeyini başarıyla tamamlamış) olan öğrencilerin akademik hayatlarında gereksinim duyacakları Türkçe yeterliliği kendilerine kazandırmaktır. Bu bağlamda üniversite eğitimine devam edecek öğrencilerin akademik anlamda sözcük dağarcığını geliştirmek, dinleme – okuma – yazılı becerilerini okuyacakları bölümlerdeki derslere uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirmek, öğrencilere Türkçe bilimsel metin okuma ve yazma becerisi kazandırmaya çalışmak bu kursun temel ilkesini oluşturmaktadır.

Akademik Türkçe toplam 140 saat teorik ders ve uygulamadan oluşur.

Başvuruyu tobir@mail.ege.tr adresine e-mail aracılığıyla veya Ege Üniversitesi Kampüsünde yer alan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü binasındaki Türkçe Öğretim Birimine yüz yüze yapabilirsiniz.

(İlgili kişiler: Gözde Vardar veya Hale Deniz)