Hakkımızda

Tarihçe

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türkçe Öğretim Birimi (TÖBİR) yabancılar için Türkçe öğreten en eski merkezlerden biridir. 1986’dan beri eğitim veren kurumumuz, dünyanın pek çok yerinden binlerce öğrenciye Türkçe öğretmiştir.

Misyon – Vizyon

Ege Üniversitesi TDAE TÖBİR, Türkçe öğrenmek isteyen herkes için dil eğitimi veren bir kurumdur. Öğrencilerine dört becerinin -dinleme, anlama, yazma, konuşma- eş zamanlı gelişimini sağlayan bir eğitim sunar. Üçüncü kuşağı oluşturan, alanında deneyimli bir kadroya ve dil öğretiminde kullanılabilecek teknik olanaklara sahiptir. Türkçe eğitimi öğrencilerin isteklerine göre, her yerden katılmanın mümkün olduğu çevrim içi senkron olarak ve/veya üniversite kampüsündeki sınıflarında yüz yüze uygular. Ayrıca öğrencileri için eğitimin bir kısmına çevrim içi, bir kısmına yüz yüze katılma olanağı sunar. Dil – kültür ilişkisi bağlamında Türkçe eğitimini, sözlerin kültürel evrenine dokunan bir içerikle verir.

Türkçeyi öğrenmek isteyenlere hızlı, akıcı ve kalıcı Türkçe öğretmeyi hedefleyen TÖBİR’in vizyonu iki başlıkta toplanabilir. Bunların biri Türkçeyi anlamaya, konuşmaya, okumaya ve yazmaya ihtiyaç duyan herkese ve her yere ulaşmak; diğeri öğrencilerine sosyal iletişim, eğitim, iş, turizm ve/veya diğer her türden ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde Türkçe yeterlilik kazandırmaktır.

Eğitim

Birimimiz eğitimde davranışçı, bilişsel ve duyuşsal kuramlar çerçevesinde öğrenciyi merkez alan bir yaklaşım benimsemektedir. Burada öğrencilerle içtenlik esasına dayanan bir ilişki içinde Türkçeyi ve bu dilin yarattığı kültürü bir bütün olarak tanıtmaya ve öğrencilerin Türkçeyi farklı yönleriyle öğrenmesine odaklanılmaktadır.

Eğitimimizde Avrupa Dil Portfolyosu’ndaki CEF (Common European Framework) düzeyleri esas alınmaktadır. Bu düzeyler, A1 <A2 <B1 <B2 <C1 şeklinde sıralanmaktadır. Dönem başında uygulanan “Seviye Tespit Sınavı” sonucunda ortaya çıkan düzeylere göre sınıflarımız ortalama 16 kişilik gruplar hâlinde oluşturulmaktadır.

Derslerimizde Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce kabul edilen, yaygın yabancı dil öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Türkçe eğitimi okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri merkezinde verilmektedir. Öğrencilerimizin Türkçeyi öğrenme süreçlerinde güdülenmelerine dikkat edilerek özgüven kazanmaları teşvik edilmektedir. Teorik programın dışında konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik dersleri de bulunmaktadır. Gerek ders içi gerekse ders dışında Türkçeyi öğretirken kültür aktarımı öğelerine hususiyetle önem verilmektedir. Birimimizde aynı zamanda öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora süreçlerine katkı sağlayacak akademik Türkçe eğitimi de verilmektedir.

Ergonomik bir ortamda gerçekleşen yüz yüze ve çevrimiçi derslerde eğitimciler, tüm gerekli teknolojik imkânlardan faydalanmaktadır. Kitapların yanı sıra yabancılar için hazırlanmış ders materyalleri, bilgisayar, yansı, modern ses sistemleri gibi araçlar kullanılmaktadır. Kurumumuzda bulunan zengin kütüphaneyle öğrencilerimize rahat çalışma ortamı da sunulmaktadır.

Eğitimin sonunda başarılı olanlar C1 sertifikası almaya hak kazanmaktadır. Böylelikle başta Ege Üniversitesi olmak üzere, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmek için gerekli “Türkçe Sertifikası”na sahip olmaktadırlar.

Türkçeyi yeteri kadar bilen adaylar için ise birimimiz tarafından ilan edilen tarihlerde “Türkçe Yeterlik (Muafiyet) Sınavı” yapılmakta ve sınav sonucunda başarılı olan adaylara “Türkçe Yeterlilik Sertifikası” verilmektedir.

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını, tecrübeli kadrosu ile yıllarca eğitim veren TÖBİR ailesinin Türkçe öğretme faaliyetini engellememiş; bilakis birikimini internet ortamına başarılı bir şekilde aktarmasına vesile olmuştur. Eğitimlerimiz çevrim içi olarak aynı titizlik ve önemle eş zamanlı derslerle de devam etmektedir.

Şimdiye kadar dünyanın birçok yerinden binlerce insana Türkçe öğretmenin gururunu yaşayan Ege TÖBİR ailesi yeni insanlarla tanışma, onların da kalplerine dokunma ve onlara üç kıtada konuşulan Türkçe ile iletişim kurma yeteneği kazandırmanın heyecanını duymaktadır.