همه دوره ها در کلاس های 16 نفره طی 7 هفته یعنی 175 ساعت برگزار می شود. کلاس ها از از ماه اکتبر شروع شده و در پایان

.وئن به اتمام  می رسد. کلاسهای ما در کل 25 ساعت ، 5 روز در هفته است

کلاس های ترکی اکادمی در ۱۴۰ساعت برگزار می شود. برای ثبت نام انلاین کلیک کنید.

250 $ پیش پرداخت
30 $هزینه آزمون تعیین سطح
50 $هزینه آزمون مهارت زبان ترکی
40 $ (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اگه) هزینه آزمون  مهارت زبان ترکیشروع از A1
شروع دوره: 2023/02/10
آزمون تعیین محل: 0210.2023
شروع درس: 2023/09/10
پایان دوره: 2024/06/28
تاریخ های سطح A1: 2023/09/10 – 2023/11/24
تاریخ های سطح A2: 2023/11/27 – 2024/01/12
تعطیلات ترم: 2024/01/15 – 2024/01/26
تاریخ آزمون صلاحیت YTB: 18-19.01.2024
تاریخ های سطح B1: 2024/01/29 – 2024/03/15
تاریخ های سطح B2: 18.03.2024 – 10.05.2024
تاریخ های سطح C1: 13.05.2024 – 28.06.2024
 
شروع از A2
شروع دوره: 2023/02/10
آزمون تعیین محل: 02.10.2023
شروع درس: 2023/09/10
پایان دوره: 2024/05/10
تاریخ های سطح A2: 2023/09/10 – 2023/11/24
تاریخ های سطح B1: 2023/11/27 – 2024/01/12
تعطیلات ترم: 2024/01/15 – 2024/01/26
تاریخ آزمون صلاحیت YTB: 18-19.01.2024
تاریخ های سطح B2: 2024/01/29 – 2024/03/15
تاریخ های سطح C1: 18.03.2024 – 10.05.2024
 
شروع از B1
شروع دوره: 2023/02/10
آزمون تعیین محل: 02.10.2023
شروع درس: 2023/09/10
پایان دوره: 2024/03/15
تاریخ های سطح B1: 2023/09/10 – 2023/11/24
تاریخ های سطح B2: 2023/11/27 – 2024/01/12
تعطیلات ترم: 2024/01/15 – 2024/01/26
تاریخ آزمون صلاحیت YTB: 18-19.01.2024
تاریخ های سطح C1: 2024/01/29 – 2024/03/15


دوره ترکی آکادمیک: 01.07.2024- 02.08.2024 (برنامه 140 ساعت است.) (برنامه در 3 هفته اول 6 ساعت و در 2 هفته آخر 5 ساعت اجرا می شود.)
 
تعطیلات عمومی
01.01.2024 Pazartesi Yılbaşı
09.04.2024 Salı arife (yarım gün)
10.04.2024-12.04.2024 Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı
23.04.2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01.05.2024 Emek ve Dayanışma Günü
16-19.06.2024 Kurban Bayramı
15.07.2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü